RÖLÖVE NEDİR ?

RÖLÖVE NEDİR ?

Rölöve ?

Var olan bir yapının(halihazır) bütün boyutlarını ölçerek plan, kesit ve görünüşünü yeniden belirli bir ölçekte çıkarma işidir.Bu işi ölçüm aletleri kullanarak yapılır.

Rölöve hangi ölçek çizimlerle yapılır?


Rölövenin yapılış amacı onun çizim tekniğini, çalışma ölçeğini etkiler. Bir sokak üzerinde yer alan binaların genel görünümünü, plan ve kütle özelliklerini anlatacak bir rölövenin 1/200 ölçekli olması yeterlidir. 1/100 ölçekteki bir rölöve çalışması yeniden kullanım projeleri için uygun olabilir. Restorasyona yönelik rölöveler ise 1/50 ölçekli olur ve 1/20 ve daha büyük ölçekli plan, kesit ve görünüşlerle desteklenir.

RÖLÖVE ÖLÇÜM ALETLERİ

Rölöve , restorasyon ve restitüsyon projelerinin çizilebilmesi için olması zorunlu olan bir proje çalışmasıdır. Bununla birlikte hem tadilat projeleri için hemde iç mekan tasarımları için rölöve projeleri gerekmektedir. Olumsuz sonuçların oluşmaması için rölöve çizimlerinde hassasiyet önemlidir. Yani ölçülendirme ve çizim aşamasında hassas çalışmak ve hata paylarını neredeyse ortadan kaldırmak daha sonraki aşamalarda edilmek istenilen istediğimiz diğer çalışmalara daha sağlıklı zeminler oluşturulmasını sağlar.

Ölçüm Aletleri

Katlanır Tahta Metre,Metre,Elektronik Metre,Sürmeli kumpaslar,Teleskopik Metreler,Şakül,Mira,Nivelman,Total Station3d Lazer Scanner,Dijital Açı Ölçer,Yardımcı Ölçer

Röleve için hangi kaynaklardan yararlanılır?

Tarih kitaplarından, arşiv belgelerinden, özel monografilerden ve gözlemlerden yararlanılarak derlenen bilgiler ışığında tarihi yapının dokusunun daha iyi kavranıp anlaşılması mümkün olur. Binanın daha önce yapılmış rölöveleri, eski fotoğrafları, yöreyle ilgili hava fotoğrafları, haritalar, kent planları, gravürler, yapıyla ilgili vakfiye ve vakfa ait gelir gider kayıt defterleri, onarım keşifleri veya onarım harcamalarının kaydedildiği defterler, gezginlerin notlarında yer alan gözlemler de sağladıkları bilgilerle bazı karmaşık noktaların çözümlenebilmesine olanak sağlarlar. Bozulma süreçlerinin ve malzemelerin incelenmesi sonrasında derlenen bilgilerle yapılacak restorasyonu yönlendirecek temel veriler derlenmiş olur.

Bu bilgiler ışığında onarım olasılıkları tartışılır ve çabalar binalar mümkün olduğu kadar yıkılmadan ve en az müdahaleyle koruma ilkesine uygun öneri geliştirme üzerinde yoğunlaşır.

Röleve hangi ölçek çizimlerle yapılır?

Rölövenin yapılış amacı onun çizim tekniğini, çalışma ölçeğini etkiler. Bir sokak üzerinde yer alan binaların genel görünümünü, plan ve kütle özelliklerini anlatacak bir rölövenin 1/200 ölçekli olması yeterlidir. 1/100 ölçekteki bir rölöve çalışması yeniden kullanım projeleri için uygun olabilir. Restorasyona yönelik rölöveler ise 1/50 ölçekli olur ve 1/20 ve daha büyük ölçekli plan, kesit ve görünüşlerle desteklenir.

Analitik röleve nedir?

Analitik röleve hasar analizi, malzeme analizi ve müdahale dönem analizi her biri ayrı paftalarda ayrı olarak hazırlanır. Ölçekli yalnız ölçü kot olmaz. Bunları renkli lejantlarla da yapılabilir. Sembollerle de yapılabilir.

Restorasyon nedir?

Restorasyon; Mimari eserin veya  bir sanat eserinin(tablo veya heykel gibi) zaman içinde zarar görmüş bozulmuş kısımlarını, o eserin sanat değerine ve eski şekline zarar vermeden geçmiş belgelere dayanarak yapılan onarımıdır. Dört aşama ile doğru restorasyon yapılır.

1-Röleve projesi

2-Restitüsyon projesi

3-Restorasyon projesi

4-Uygulama

Rölöve projesi nasıl hazırlanır?

Doğru restorasyon uygulaması yapmak için röleve aşaması çok önemlidir. Yapının mevcut durumunun çok iyi incelenmesi gerekir.Düzgün ve ayrıntılı çizilen rölevede restitüsyon projesiiçin gerekli pek çok ayrıntı bulunabilir.

İlk aşamada yapıda her yönden(cepheler) fotoğraf çekilmelidir.Yapı içindeki fotoğraf çekme işlemi çok detaylı olmalıdır (Tavanlar zeminler kapılar pencereler tek tek ayrıntılı olarak çekilmelidir).

Alınan ölçüler ve fotoğraflar eşliğinde yapının konstrüksüyonunu tam olarak anlatacak şekilde planlarlar (mimari,tavan ve döşeme) ve kesitler çizilmelidir. Güncel durum ölçekli olarak anlatılmalıdır.

Yapıya ait iç mekan ve dış cephe fotoğraflarının, çekildikleri yer ve yönleri planlar üzerinde işaretlenmelidir.Yapının fotoğraf albümü ,planlar üzerindeki işaretleri anlatacak şekilde hazırlanmalıdır.

Yapı cephelerinde bulunan söveler bezemeler,yapı içindeki korkuluklar tavan süslemeleriçini detayları ayrıntılı çizimler ile belirtilerek proje paftasının sonunda yer almalıdır.

Rölövenin yapılış amacı onun çizim tekniğini, çalışma ölçeğini etkiler. Bir sokak üzerinde yer alan binaların genel görünümünü, plan ve kütle özelliklerini anlatacak bir rölövenin 1/200 ölçekli olması yeterlidir. 1/100 ölçekteki bir rölöve çalışması yeniden kullanım projeleri için uygun olabilir. Restorasyona yönelik rölöveler ise 1/50 ölçekli olur ve 1/20 ve daha büyük ölçekli plan, kesit ve görünüşlerle desteklenir.

Restitüsyon? Restitüsyon projesi nasıl hazırlanır?

Restitüsyon yapının özgün halini ve yapıya sonradan yapılan müdahaleleri anlatır. Arşiv kayıtlarından,eski sigorta planlarından ve eski haritalardan yapının tarihçesi ve temel bilgilerine ulaşılabilir.Bu araştırmalar gereklidir.Yapının tarihsel gelişimine bu araştırmalar ile ulaşılır.

Restitüsyon projelerine başlamadan önce yapı sonradan ilave edilmiş eklentiler temizlenmelidir.Örneğin yapının tavanlarına sonradan ilave edilen alçıpan ve benzeri malzemeler söküldüğünde yapıya geçmişte yapılan onarımların izleri görülebilir.

Restitüsyon projesini hazırlarken, yapı üzerindeki izlerden korunmuş kısımlardan benzer yapılardan yararlanılarak yıkılmış, boyutu değiştirilmiş veya içi doldurulmuş açıklıkların pencere veya kapıların çizimlerle yeniden eski düzeninde ifade edilmesi mümkün olur.İncelenen bina birden fazla onarım geçirmişse bu evrelere ait izler veriler değerlendirilerek ilk tasarımı ve onu izleyen dönemleri belirlenir.

Bu dönemler;

1. Dönem restitüsyonu,

2. Dönem restitüsyonu şeklinde adlandırılabilir.

Tüm bu bilgiler toparlanarak restitüsyon projelerine başlanır.

TAKİP EDİN
BLOG / DUYURU

+8 Yıllık deneyim ile çözüm ortağınız olmaktan gurur duyuyoruz.