HARİTA UYGULAMALARI

• Tevhit-İfraz-Yola terk

• Cins değişikliği

• 18.madde uygulaması

• Parsel / bina aplikasyonu (sınır tespiti)

• Plankote çalışması

• Rölöve çalışmaları

• Adres bilgi sistemlerinin kurulması

• Kentsel tasarım ve peyzaj düzenlemesi

• Yol Projesi

• As_built Projesi

• Trafil Etüd Projesi

• Trafik Sirkülasyon Projesi


ALTYAPI PROJELERİ


FİBER OPTİK PROJESİ-ELEKTRİK GÜZERGAH PROJESİ

• 1/1000, 1/5000, 1/25000 ölçekli koordinat sistemine uygun paftalandırılması

• GPS ölçümü ile lokasyonun saptanması ve pafta üzerine aktarılması

• Fotoğrafların çekilmesi ve düzenlenmesi

• Uygun lejant ve kapak tasarımı

• Kadastral limitlerin gösterimi

• Yetkili mercilerce onaylarının alınması ve takip edilmesi

TAKİP EDİN
BLOG / DUYURU

+8 Yıllık deneyim ile çözüm ortağınız olmaktan gurur duyuyoruz.